Postowski Borys

 

Borys Postowski, ziemianin, właściciel majątku Karcz w powiecie brzeskim na Polesiu (obecnie Białoruś), antropozof, należał do Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego (AAG) z siedzibą w Dornach. Kartę członkowską nr 121 otrzymał 15.09.1928 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jego nazwisku widnieje adres: Poczta Małoryta, Majątek Niedźwiadka (powiat Brzeski). Prawdopodobnie zainteresowany rolnictwem biodynamicznym. W jednym z listów Marii Przyborowskiej znajduje się informacja o przekazaniu preparatów nawozowych (nr 500–508) kółku rolniczemu, wśród członków którego wymienia Borysa i Katerine Postowskich oraz Janusza Suskiego.

 

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach), Spis ziemian Rzeczpospolitej Polskiej w roku 1930 (poleskie, wołyńskie), https://ornatowski.com/wykazy-nazwisk/spis-ziemian-rzeczpospolitej-polskiej-roku-1930-poleskie-wolynskie/.

                                                                                                                                                                     

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Warszawskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Powszechne Towarzystwo Antropozoficzne (AAG), PTA