Neufeld Bronisława

 

Bronisława Neufeld, doktor medycyny, lwowska lekarz-psychiatra żydowskiego pochodzenia, antropozofka. Należała do Lwowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego (Michael Zweiges). Kartę członkowską nr 70 otrzymała 15.02.1925 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres lwowskiej kliniki psychiatrycznej w Kulparkowie. Praktykę lekarską Neufeld prowadziła prawdopodobnie również we Lwowie przy ul. Nad Jarem 1. Po zajęciu Lwowa przez Niemców w 1941 r. dr Neufeld popełniła samobójstwo, zażywając truciznę. 

 

Kinga Okroj

 

Literatura: Genealogy Indexer, 1939 Poland Telephone Directory (excluding city of Warsaw), http://genealogyindexer.org/view/1939Ptel/1939Ptel%20-%200711.pdf; Plan miasta Lwowa. Wydanie drugie, http://www.lvivcenter.org/pl/umd/mapdetails/plan-miasta-lwowa-1925; Fuhrman reformator szpitalnictwa psychiatrycznego, (b. a.), 2018, Czas Świecia, http://www.czasswiecia.pl/czas_swiecia/1,88351,22946518,fuhrman-reformator-szpitalnictwa-psychiatrycznego.html; książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Lwowskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego (Michael Zweiges), PTA