Hudec Helena

 

Helena Hudec (Hudecówna), działaczka społeczna, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi w 1923 r. oraz Medalem Niepodległości w 1931 r., antropozofka, należała do Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego. Kartę członkowską nr 193 otrzymała w 1935 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje informacja, iż mieszkała w Warszawie, brak jednak dokładnego adresu.

                                                

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi za zasługi na polu pracy społecznej, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP19382590611/O/M19380611.pdf.; Zarządzenie o nadaniu Medalu Niepodległości za pracę w dziele odzyskania niepodległości, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP19312960391/O/M1931039....

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Warszawskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, PTA