Dunin-Karwicka Maria

 

Maria Dunin-Karwicka, (zm. marzec 1931), dr med., ukończyła studia medyczne w Zurychu, jedna z pierwszych polskich lekarek, pracowała jako asystentka w instytucie anatomiczno-patologicznym we Wrocławiu, następnie w zakładzie patologiczno-anatomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka artykułów z zakresu medycyny (m. in. Gdzie znajdujemy w warunkach fizjologicznych dwójłomne lipoidy w ustroju ludzkim?, „Gazeta Lekarska. Pismo tygodniowe poświęcone wszystkim umiejętności lekarskich”, Warszawa, 10 czerwca 1911, nr 23, rok XLVI), antropozofka, należała do Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego. Karta członkowska z przekreślonym nr 156 została zwrócona przez Marię Przyborowską do Zarządu AAG. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Warszawa, bez szczegółowych danych.

 

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001  (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); Skórska-Jarmusz A., 2017, Piękne warszawianki i awanturnicze usposobienie, „Kurier Warszawski”, nr 1–2, luty, http://www.warszawa.pl/za-oknem/piekne-warszawianki-i-awanturnicze-usposobienie/; Sikora K., 2007, Pierwsze kobiety na Uniwersytecie Jagiellońskim, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica 3”, s. 248–268, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Annales_Universitatis_Paedagogicae_C....

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Warszawskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, PTA