Chodorowska-Szczypiorska Irena

 

Irena Chodorowska-Szczypiorska, antropozofka, należała do Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego z siedzibą w Dornach w Szwajcarii (AAG). Kartę członkowską nr 98 otrzymała prawdopodobnie w 1938 r. W adresowniku PTA w Archiwum Goetheanum przy jej nazwisku widnieje adres: Radziwiłłów. 

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: adresownik Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Ruettiweg 45. Dornach). 

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Powszechne Towarzystwo Antropozoficzne, AAG.