"Dziesiąta i Jedenasta Księga Mojżesza czyli Ważne tajemnice egipskie" *w budowie*

 

Dziesiąta i Jedenasta Księga Mojżesza czyli Ważne tajemnice egipskie: zawierająca treść wszystkich Ksiąg Mojżeszowych, Boska magia, która przez Świętą kabałę, objawioną i praktyczną została z licznemi obrazkami oraz magicznem cudotwórstwem duchów: rękopisu łacińskiego z roku 1427 przetłomaczona na język polski i wydana dosłownie (wariant tytułu: Ważne tajemnice egipskie), Filadelfia [ca 1900], nakładem wydawnictwa „Ksiąg tajemniczych”, ss. 80.

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).