Warszawskie Towarzystwo Psycho-Fizyczne (opracowuje Anna Mikołejko)

Warszawskie Towarzystwo Psycho-Fizyczne, zał.1921 (opracowuje Anna Mikołejko)