Wolańska Zofia

 

Zofia Wolańska, antropozofka, prawdopodobnie żona antropozofa płk. inż. Witolda Wolańskiego, należała do Krakowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego im. Jana Łaskiego. Kartę członkowską nr 62 otrzymała 27.10.1924 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Katowice, ul. Powstańców 29.

 

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

                                                                                                                                                                     

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Krakowskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego im. Jana Łaskiego, PTA