"U progów zaświata" *w budowie*

 

U progów zaświata, (Meyrink Gustaw, z upoważnienia autora przeł. Baron Władysław Eugeniusz, Warszawa [etc.] ca 1930, Instytut Wydawniczy „Renaissance”, wersja on-line: http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/doccontent?id=9497.

Hasło w budowie (opracowuje Irena Fijałkowska-Janiak).