"Przyszły ustrój ludzkości wedle źródeł teozoficznych"

 

Przyszły ustrój ludzkości  wedle źródeł teozoficznych, Polończyk Eugeniusz, doktor, seria: Z Cyklu <<Choroba i Zdrowie>> nr 1, druk: Drukarnia Polska w Odesie, Sofijowski zauł. 6, Oedesa 1918, s. 16. Broszura prezentuje teozofię jako naukę zajmującą się badaniem uniwersalnych praw rządzących przyrodą i jednocześnie podstawę dla stworzenia idealnego porządku polityczno-społecznego świata.  Ludzkość, zorganizowana zgodnie z regułami odkrytymi przez teozofię osiągnie stan pełnej równowagi i przez to szczęśliwości. Zarysowana utopijna wizja świata zakłada m. in.: podział ludzkości na cztery rasy (grecko-italską, aryjską, germańską, italską), z których każda będzie podzielona na parzystą liczbę związków,  szczepów i narodów, zamieszkujących wskazane części świata; zasiedlenie miejsc wspólnych przez rasę piątą;  podział społeczeństw na cztery klasy społeczne; wspólne: lingua franca (język polski), alfabet (łaciński), system miar i wag oraz walutę; jednolity system urbanistyczny; gospodarkę planową; swobodny dostęp do ziemi; budowę sieci wodnej umożliwiającej nawadnianie pustyń i osuszanie terenów bagiennych; władzę sprawowaną przez jednostki o wysokim poziomie świadomości, znające prawa rządzące wszechświatem i in.  Wdrożenie postulatów teozofii (wiedzy prawdziwej) zostało uznane za warunek przetrwania i rozwoju ludzkości. Całość jest wyraźnie inspirowana koncepcją ewolucji ras sformułowaną przez Helenę Bławatską, choć autor odcina się od nauk teozoficznych, uznając je za wykwit ślepoty i ignorancji (zob. E. Polończyk, Prawda o yodze i naukach tajemnych). Przyszły ustrój ludzkości... dostępny jest w Cyfrowej Bibliotece Narodowej: https://polona.pl/item/34619364/4/.

 

Agata Świerzowska

 

Literatura: Polończyk E., 1918, Przyszły ustrój ludzkości  wedle źródeł teozoficznych, Oedesa.

 

Słowa kluczowe: Polończyk, teozofia, utopia