"Polskie niebo" *w budowie*

 

Polskie niebo (Andrzej Niemojewski, Polskie niebo, [il. Lech Niemojewski], Warszawa 1924, Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”, Bydgoszcz: Zakłady Graficzne Instytutu Wydawniczego „Bibljoteka Polska”, ss. 154, wersja elektroniczna:http://www.wbc.poznan.pl).

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).