"Podręcznik: pamiętnik moralności stoickiej" *w budowie*

 

Podręcznik: pamiętnik moralności stoickiej (Epiktet, Podręcznik : pamiętnik moralności stoickiej, przeł. i wstępem opatrzył Józef Jankowski, Biblioteczka Hermetyczna nr 7, Warszawa 1912 , nakład St. Sadowskiego, ss. (VII) 39).

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).