"Nowości okultyzmu"


Strona tytułowa ze zbiorów autorki

 

Nowości okultyzmu: przegląd ostatnich zdobyczy wiedzy tajemnej z dziedziny rozumowej i doświadczalnej, publikacja Józefa Jankowskiego wydana w „Biblioteczce Hermetycznej” (bez numeru) w Warszawie w 1911 r. nakładem Księgarni St. Sadowskiego (druk Ks. Trębińskiego, ss. 90).

W krótkim wstępie autor informował:

Książka niniejsza nie rości pretensyi do wszechstronnego oświetlenia dzisiejszego bogatego rozwoju nauk tajemnych: na to potrzebaby co najmniej kilku tomów gruntownego dzie­ła. Zebraliśmy tu poprostu kilka artykułów (drukowanych uprzednio w „Świecie), które obznajmiają pobieżnie z ruchem dwu lat ostatnich pracy w tym kierunku na Zachodzie. Zadaniem tej książki jest tedy obudzenie ogólnego obrazu i zachęcenie przez niego do studyów szczególowszych, do czerpań samoistnych u źró­deł żywych wiedzy tradycyjnej. Umieszczona na końcu bibliografia najświeższych książek w tej dziedzinie ułatwi dobrej woli zadanie. J. (Jankowski 1911: 1)

Zgodnie z zapowiedzią, na końcu książki Jankowski umieścił bibliografię prac zachodnich autorów z krótkim opisem w języku polskim, a także zapowiedź polskiej serii wydawniczej pod nazwą Biblioteczka Hermetyczna

 


Zapowiedź "Biblioteczki Hermetycznej"

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: Jankowski J., 1911, Nowości okultyzmu: przegląd ostatnich zdobyczy wiedzy tajemnej z dziedziny rozumowej i doświadczalnej, Warszawa, wersja elektroniczna: http://www.sbc.org.pl).

 

Słowa kluczowe: Jankowski, okultyzm