"Księga duchów: Zasady spirytyzmu i praw moralnych ..." *w budowie*

 

Księga duchów: Zasady spirytyzmu i praw moralnych z niego wynikających - Istnienie duchów - ich stosunek do ludzi. - O nieśmiertelności duszy. - O obecnem i przyszłem życiu człowieka. - podane przez wyższe duchy za pośrednictwem różnych medjów (zebr. i przy pomocy duchów oprac. i napisał Allan Kardec, spolszczył J. Ch., nakł. „Hejnału” 1934). Pierwsze polskie wydanie ukazało się w 1879 we Lwowie. 

Hasło w budowie (opracowuje Anna Mikołejko).