"Król Nowego Izraela: karta z dziejów mistyki wieku oświeconego" *w budowie*

 

Król Nowego Izraela : karta z dziejów mistyki wieku oświeconego (Józef Ujejski, Król Nowego Izraela: karta z dziejów mistyki wieku oświeconego, Warszawa 1924, Kasa im. J. Mianowskiego: Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej, Z zasiłku Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, ss. 177.

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).