Stecka Maria

 

Maria Stecka, (?–?), publicystka.

Stecka była autorką tekstów na temat  faszyzmu, diaspory żydowskiej i wpisujących się w nurt antymasonizmu. Publikowała na łamach tygodnika „Myśl Narodowa. Tygodnik Poświęcony Kulturze Twórczości Polskiej”.

Jak pisze o niej Maria Bednarczuk:

Maria Stecka pisuje do „Myśli Narodowej” (…), podobnie jak Kazimierz M. Morawski, Stanisław Kozicki, Roman Dmowski, Jędrzej Giertych. Stecka recenzuje studia poświęcone dziejom wolnomularstwa, referuje stanowisko Kościoła katolickiego, analizuje wątki masońskie w literaturze, zachowując więcej dystansu niż wymienieni wyżej autorzy. Zgodnie z zaleceniami hierarchii kościelnej oraz władz świeckich uznaje istnienie tajnych struktur i przynależność do nich obywateli suwerennego państwa za niewłaściwe (Bednarczuk 2012: 55).

W ciągu dwóch lat ukazało się pięć antymasońskich artykułów autorstwa Steckiej: dwuczęściowy tekst oparty na książce Nesty Webster Secret Societies and Subversive Movements (Londyn 1925) pt. U praźródeł masonerii („Myśl Narodowa” 1933, nr 42, s. 622–624; nr 43, s. 637–641), Pugillatori („Myśl Narodowa” 1935, nr 32, s. 479–482), Okultyzm i masoneria w „Moich współczesnych” Przybyszewskiego, („Myśl Narodowa” 1935, nr 41, s. 627–628), Encykliki papieży o masonerji, („Myśl Narodowa” 1935, nr 48, s. 734–736).

Z Pugillatori, prezentującego rozmowę z uśpioną masonką, dowiadujemy się, że masoneria jest swego rodzaju religią, a masoni oszukują opinię publiczną oraz karzą dziś zdrajców swych tajemnic, „zabijając moralnie” (1935: 482) oraz działają na rzecz fałszowania opinii publicznej. Jednocześnie Stecka czyni spostrzeżenie, że z powodu różnorodności ruchu wolnomularskiego, wśród jego członków znajdziemy także charaktery godne naśladowania.

 

Katarzyna Rosiak

 

Literatura: Bednarczuk M., 2012, Kobiety w kręgu prawicy międzywojennej, Wrocław; Stecka M., 1937, Encykliki papieży o masonerji, Wilno, tekst dostępny w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, przedruk z: „Myśl Narodowa” 1935, nr 48, s. 734–736; Stecka M., 1935, Okultyzm i masoneria w „Moich współczesnych” Przybyszewskiego, „Myśl Narodowa”, nr 41, s. 627–628; Stecka M., 1935, Pugillatori, „Myśl Narodowa”, nr 32, s. 479–482; Stecka M., 1933, U pra-źródeł masonerii, „Myśl Narodowa”, nr 42, s. 622–624 i nr 43, s. 637–641.

 

Słowa kluczowe: Stecka, antymasonizm, Kościół Katolicki, masoneria, wolnomularstwo