Wschód (Orient)

 

Wschód (Orient), symbol Światła i Wiedzy napływających „ex Oriente”, zarazem część loży, do której dociera najwięcej ezoterycznego światła, a w której zasiada Czcigodny. Określenia na „Wschodzie Warszawy”, „na Wschodzie Płocka” wiążą się z symbolicznym miejscem, w którym usytuowana jest świątynia wolnomularska. Nawiązanie do tradycji architektury sakralnej (kościelnej) epoki romańszczyzny i gotyku.

 

Tadeusz Cegielski

 

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie