Trzy wielkie światła

 

Trzy wielkie światła, symbole wolnomularskiej transcendencji, Wielkiego Architekta Świata: Biblia, Cyrkiel i Węgielnica. Wyłożone na Ołtarzu towarzyszą wszystkim pracom rytualnym loży.

 

Tadeusz Cegielski

 

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie