Świątynia Salomona

 

Świątynia Salomona, legendarna historia masonerii wyłożona w Konstytucjach Andersona wywodzi ją od biblijnych budowniczych pierwszej świątyni jerozolimskiej, zw. Świątynią Salomona. Stanowi elementarny symbol wolnomularstwa, określający jego cel: budowę świątyni ludzkości, tożsamej ze Świątynią Salomona. 

 

Tadeusz Cegielski

 

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie