Spekulatywne wolnomularstwo

 

Spekulatywne wolnomularstwo, zwane również filozoficznym lub symbolicznym; nowoczesny system wartości i zasad organizacyjnych masonerii ukształtowany w Anglii na początku XVIII w. i skodyfikowany w Konstytucjach Andersona z 1723 r.

 

Tadeusz Cegielski

 

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie