Baldachim

 

Baldachim, element wystroju loży, umieszczony nad fotelem Czcigodnego loży, na Wschodzie Loży; symbolizuje transcendentny (pozaziemski) charakter prawa  wolnomularskiego. 

 

Tadeusz Cegielski

 

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie