Mówca

 

Mówca, urzędnik lożowy stojący na straży prawa wolnomularskiego; prezentuje wykładnię tego prawa, a jego opinia poprzedzać musi podjęcie wszelkich uchwał przez zgromadzonych braci. Wygłasza oracje podczas uroczystości lożowych, zwłaszcza na zakończenie obrzędu inicjacji.

 

Tadeusz Cegielski

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie