Mistrz

 

Mistrz, (ang. Master) trzeci najwyższy stopień wtajemniczenia tradycyjnego wolnomularstwa spekulatywnego. Tylko Mistrz może objąć urzędy Dozorców, Mówcy i Czcigodnego.

 

Tadeusz Cegielski

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie