Inicjacja

 

Inicjacja, obrządek wtajemniczenia; stanowi kamień węgielny wszystkich systemów wolnomularskich, jego istotę – symboliczna śmierć profana i ponowne narodziny jako brata-wolnomularza, gotowego podjąć dzieło samodoskonalenia. Treścią obrządku inicjacyjnego jest oczyszczająca wędrówka kandydata przez cztery Żywioły (Elementy): Ziemi, Ognia, Wody i Powietrza; punkt kulminacyjny udzielenie Światła zerwanie opaski z oczu.

 

Tadeusz Cegielski

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie