Lewitacya [CHŁOPICKI]

 

Lewitacya. Objaw wzniesienia się stołu lub innego przedmiotu a także medyum w górę, bez udziału w tem zarówno osób, jako też jakich bądź czynników fizycznych.

 

Źródło: Chłopicki W. (oprac.), 1892, Słowniczek terminów używanych przez spirytystów, 1892, [w:] idem (oprac.), Szkic popularny teoryi i praktyki spirytyzmu: materiał czerpany z seansów i faktów spirytystycznych u nas i zagranicą ze słowniczkiem terminów używanych przez spirytystów, Warszawa, Druk Antoniego Michalskiego, s. 91.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: Witold Chłopicki, spirytyzm