Homolacs Karol

 

Karol Homolacs (Homolacz), (ur.25. 01.01.1874 – zm. 02.02.1965), malarz, teoretyk sztuki, pedagog, współzałożyciel Warsztatów Krakowskich, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Przemysłu Artystycznego i ASP w Krakowie w latach 1921–1933, antropozof, we wczesnych latach dwudziestych prowadził studenckie koło Antropozoficzne, tłumaczył na język polski wykłady Rudolfa Steinera, należał do Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego (Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, AAG), Krakowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego im. Jana Łaskiego. Kartę członkowską nr 47 otrzymał w 1924 r. W tym samym czasie do PTA wstąpiła także żona artysty – Wanda Homolacs. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jego nazwisku widnieje adres: Kraków, Smoleńska 9. W 1933 r. po śmierci Luny Drexler, Generalnego Sekretarza Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, na to stanowisko została zaproponowana kandydatura Karola Homolacsa. Sam zainteresowany jednak odmówił. Wykłady antropozoficzne prowadził nawet w czasie wojny, o czym pisał w dzienniku Juliusz Osterwa pod datą 31 maja 1940 r. (Szczublewski 1971: 475).

 

Diana Oboleńska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); Szczublewski J., 1971, Żywot Osterwy, Warszawa.

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego im. Jana Łaskiego, studenckie koło Antropozoficzne prowadzone przez Karola Homolacsa, Powszechne Towarzystwo Antropozoficzne (AAG), PTA