Polończyk Eugenjusz [GLEIC]

 

Polończyk Eugenjusz dr., głośny lekarz lwowski i okultysta, który po­dejmował się leczenia chorych, opuszczonych przez medycynę urzę­dową. Diagnozy stawiało mu medjum. wprawiane przezeń w trans jasnowidzenia, a leczenie polegało na szczególnej diecie i na zabie­gach magnetycznych. Napisał kilkanaście broszur (np. „Choroba i zdrowie”, „Joga”, „Arja”, „Sefiroty”, „Samoleczenie się” i i.), umarł 1932 w Warszawie.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 68.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic