Operacja magiczna [GLEIC]

 

Operacja magiczna, magja ceremonialna, czynność przedsiębrana przez maga, złożona z elementów: mentalnego (idea operacji i wysiłek woli) i fizycznego (realizowane symbole, fizyczne przejawy trzech- planowych istot).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 63.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic