Lotos [GLEIC]

 

Lotos (Nymphaea lotus, Nenumbo nucifera), roślina wodna o kwiatach białych, żółtych lub różowych, czczona w starożytnym Egipcie. Sym­bol religijny w buddyźmie, w Indjach symbol czystości, piękna i wiecznego życia. Znana u nas pod nazwami lilji wodnej i nenufaru.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 50.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic