Gurdżijew Gieorgij *w budowie*

 

Gieorgij Gurdżijew, Георгий Иванович Гурджиев.

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).