Lipika [GLEIC]

 

Lipika (sans.), wysokie istności duchowe, „władcy karmy”, przewodnicy przy powtórnych wcieleniach (inkarnacjach) przy wyborze rodziny i t. p. na planie arupa.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 50.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic