Linga-Śarira [GLEIC]

 

Linga-Śarira (sans.), ciało eteryczne, które człowiek otrzymuje przed narodzeniem. Rozpływa się ono z chwilą zniknięcia ostatniej cząstki ciała fizycznego.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 50.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic