Leo Alan [GLEIC]

 

Leo Alan, jeden z najlepszych nowoczesnych astrologów angielskich, założyciel miesięcznika „Modern Astrology” i autor olbrzymiego, doskonale opracowanego dzieła o astrologji w 7 tomach.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 49.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic