Lenormand Annie Marie [GLEIC]

 

Lenormand Annie Marie (1772–1843), wróżka z Paryża, „wieszczka kró­lów”. W jej domu przy ul. Tournon zjawiali się królowie i książęta, by poradzić się w ważnych sprawach państwowych i zapytać o przy­szłość. Odwiedził ją Napoleon Bonaparte przed swoją wyprawą do Egiptu; później z powodu swoich przepowiedni popadła w niełaskę Napoleona, który w r. 1809 kazał ją osadzić na jeden rok w klasztorze, a następnie wypędził z kraju. Osiadła w Brukseli, gdzie zmarła w roku 1842 jako zamożna kobieta, co zresztą dawno sobie przepowiedziała. Lenormand wygłaszała swoje przepowiednie, wprowadzając się w stan jasnowidzenia przy pomocy kart.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 49.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic