Lavater Johann Kaspar [GLEIC]

 

Lavater Johann Kaspar, ur. 15 XI 1741 r., jako syn lekarza zurychskiego, zm. w Zurychu 2 I 1801 r. Teolog, żarliwy mistyk, zasłynął przede­wszystkiem jako twórca nauki fizjognomiki, której podwaliny dał w czterotomowem dziele, skromnie zatytułowanem „Physiognomische Fragmente”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 4748.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic