Laska magiczna [GLEIC]

 

Laska magiczna, pręt, ucięty zazwyczaj z krzaka leszczynowego, który jeszcze nie przynosił owoców. Służy do zgęszczania astralu i kiero­wania nim podług woli maga.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 47.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic