Larwy [GLEIC]

 

Larwy, istoty astralne, które powołane zostały do życia siłą pragnień człowieka. Według Korneljusza Agryppy grzeszne dusze, które nie dostały się do żadnego dobrego miejsca. Przy seansach spirytystycz­nych częstokroć larwy podają się za inne duchy, wprowadzając w błąd uczestników seansu.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 47.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic