Laplace Pierre Simon [GLEIC]

 

Laplace Pierre Simon, francuski matematyk i astronom (ur. 28 III 1749 r. w Beaumout en Ange, zm. 5 III 1827 r. w Paryżu), należy do najwięk­szych matematyków i astronomów wszystkich czasów. Główne dzieła: „Mécanique céleste”, „Exposition du systéme du monde”, „Théorie analytique des probabilités”, „Essai philosophique sur les propabilités”. Jego teorja tworzenia się wszechświata z mgławic utrzymała się niemal do naszych czasów.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 47.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic