Lao-Tse [GLEIC]

 

Lao-Tse, poprzednik Konfucjusza, napisał podobno 930 ksiąg, traktują­cych o etyce i religjach, pozatem 70 ksiąg o magji. Główne jego dzieło Tao-Te-King obejmuje zaledwie około 5.000 słów.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 47.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic