Kuticzaka [GLEIC]

 

Kuticzaka (sans.), „budujący chatę”, drugi stopień czeladztwa, uzyski­wany w drugiem wtajemniczeniu.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 47.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic