Kranjomancja, kranjoskopja [GLEIC]

 

Kranjomancja, kranjoskopja (gr.), wróżenie i określanie charakteru z właściwości czaszki.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 46.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic