Kowalski Stefan [GLEIC]

 

Kowalski Stefan, ur. 1 XII 1870 r. w Radomiu, zm. 10 I 1934 r. w War­szawie, był przez szereg lat prezesem Polskiego Towarzystwa Meta­psychicznego w Warszawie. Poprzez interesujące go zagadnienia etyki doszedł do parapsychologji, drukując wiele własnych prac w „Zagadnieniach Metapsychicznych”, których był wydawcą i redak­torem. Jedną z celniejszych jego prac jest „Kryptestezja, czyli o róż­nych formach nadnormalnego poznania” (1934).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 45–46.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic