Kontrolny duch [GLEIC]

 

Kontrolny duch, nazwa inteligencji, manifestującej się regularnie z jednem i tem samem medjum podczas seansów, spirytystycznych; podaje się zazwyczaj za kierownika i opiekuna medjum.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 45.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic