Konditionarius [GLEIC]

 

Konditionarius (łac.), w astrologji nazwa planet Marsa, Wenery i Księ­życa, stojących nad horyzontem przy urodzeniu dziennem.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 44.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic