Koilon [GLEIC]

 

Koilon (gr.), „próżnia”, wklęsłość, ostateczna materja zasadnicza, eter kosmiczny. Nazwa, użyta w dziele A. Besant i Leadbeater’a: Occult Chemistry. Substancja ta widzialna jest tylko dla bardzo rozwiniętego jasnowidza.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 44.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic