Kluski Franek (pseudonim) [GLEIC]

 

Kluski Franek (pseudonim) – Modrzejewski Teofil, ur. 1873, pracownik bankowy i literat, jedno z najznakomitszych współczesnych medjów materjalizacyjnych w Polsce. Opisy ciekawych seansów, przeprowa­dzonych z Kluskim, podaje dr. Geley w dziele „L’èctoplasme et la clairvoyance” oraz płk. Norbert Okołowicz w znakomicie opracowanem dziele „Wspomnienia ze seansów z Frankiem Kluskim”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 44.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic