Kircher Atanazy [GLEIC]

 

Kircher Atanazy (1601–1680) z Fuldy, przeciwnik okultyzmu, aczkolwiek wiele się nim zajmował, specjalnie zaś różdżkarstwem.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 44.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic