Kiesewetter Karol [GLEIC]

 

Kiesewetter Karol, niemiecki teoretyk okultyzmu. Dzieła: „Die Geheimwissenschaften”, „Okkultismus des Altertums”, „Geschichte des Okkultismus von Agrippa bis Du Prel”, „Faust in der Geschichte und Tradition”, „Franz Mesmers Leben und Werke”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 44.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic