Kardekiści [GLEIC]

 

Kardekiści, spirytyści, zwolennicy idei Allana Kardeca, wierzący w rein­karnację, w przeciwieństwie do spirytystów amerykańskich i angiel­skich, utrzymujących, że człowiek żyje na świecie we formie cie­lesnej tylko jeden raz.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 43.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic