Kamień filozoficzny [GLEIC]

 

Kamień filozoficzny, szukana przez alchemików tajemnicza materja, za­pomocą której możnaby przemieniać zwykłe metale w złoto. We­dług Papusa jest to kondensacja, zgęszczenie energji życiowej w ma­łej ilości materji. Energja ta uskutecznia momentalnie przemianę, na którą natura łoży miljony lat.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 42.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic